Dark Mode

ვადები და პირობები

ვადები და პირობები

მოგესალმებით game.wog.ge-ზე!


ამ პირობებში მოცემულია wog-game ვებსაიტის გამოყენების წესები და რეგულაციები, რომელიც მდებარეობს game.wog.ge– ზე.


ამ ვებსაიტზე წვდომით, ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს. ნუ გააგრძელებთ wog-game-ის გამოყენებას, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მოცემული ყველა პირობისა და პირობების შესრულებას.


შემდეგი ტერმინოლოგია ეხება ამ წესებსა და პირობებს, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებას და პასუხისმგებლობის შენიშვნას და ყველა ხელშეკრულებას: "კლიენტი", "შენ" და "შენი" გულისხმობს თქვენ, პირი, ვინც შედის ამ ვებსაიტზე და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს. "კომპანია", "ჩვენ თვითონ", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ", ეხება ჩვენს კომპანიას. "პარტია", "მხარეები" ან "ჩვენთვის" ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა პირობა გულისხმობს გადახდის შეთავაზებას, მიღებას და განხილვას, რაც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად სწორად ჩატარებაში, კლიენტის მოთხოვნილებების გამოხატვის მიზნით კომპანიის მითითებული მომსახურების გაწევის მიზნით, შესაბამისად და ექვემდებარება მოქმედ ნიდერლანდების კანონს. ზემოხსენებული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების სინგულარული, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში ან / და მასში გამოყენება განიხილება, როგორც ჩანაცვლებადი და, შესაბამისად, იგივე.


ქუქიები

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს. wog-game-ზე წვდომით, თქვენ ეთანხმებით cookies-ების გამოყენებას wog-game-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.


ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა ყოველი ვიზიტისთვის მომხმარებლის მონაცემების მიღება შეგვეძლოს. ქუქი – ფაილებს ჩვენი ვებ – გვერდი იყენებს იმისთვის, რომ გარკვეული სექციების ფუნქციონირება შეძლოს, რათა გაუადვილოს ჩვენი ვებ – გვერდის პირებს მონახულება. ზოგიერთ ჩვენს პარტნიორ / სარეკლამო პარტნიორს ასევე შეუძლია გამოიყენოს ქუქი-ფაილები.


ლიცენზია

თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, wog-game და / ან მის ლიცენზიატორებს ეკუთვნით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები wog-game-ის ყველა მასალისთვის. დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება. მასზე წვდომა შეგიძლიათ wog-game-იდან თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომელსაც ექვემდებარება შეზღუდვები ამ პირობებში.


თქვენ გეკრძალებათ:


 • wog-game- ის მასალის ხელახლა გამოქვეყნება
 • wog-game– ის გაყიდვა, ქირაობა ან სუბლიცენზიის მასალა
 • wog-game- ის მასალის რეპროდუცირება, დუბლირება ან კოპირება
 • wog-game- ის შინაარსის გადანაწილებაამ ვებ – გვერდის ნაწილები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, განათავსონ და გაცვლიან მოსაზრებებს და ინფორმაციას ვებ – გვერდის გარკვეულ სფეროებში. wog-game არ ფილტრავს, არ არედაქტირებს, არ აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებ – გვერდზე. კომენტარები არ ასახავს wog-game-ის, მისი აგენტების ან / და პარტნიორების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. კომენტარები ასახავს იმ ადამიანის შეხედულებებს და მოსაზრებებს, ვინც განათავსებს მათ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული მოცულობით, wog-game პასუხს არ აგებს კომენტარზე ან პასუხისმგებლობაზე, ზარალზე ან ხარჯზე, რომელიც გამოწვეულია ან / და განიცადა მასზე კომენტარის გამოყენების ან / და გამოქვეყნების ან / და გამოჩენის შედეგად. 


wog-game იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს ყველა კომენტარი და წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამოდ, შეურაცხყოფად ან იწვევს ამ წესების დარღვევას.


თქვენ გარანტირებთ და წარმოადგენთ ამას:


 • თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებგვერდზე და გაქვთ ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა ამის შესახებ;
 • კომენტარები არ ჭრის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებას, მათ შორის, ნებისმიერი მესამე მხარის საავტორო უფლებების, პატენტის ან სავაჭრო ნიშნის შეუზღუდავად.
 • კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებლურ, შეურაცხმყოფელ, უხამს ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც წარმოადგენს კონფიდენციალურობის ხელყოფას.
 • კომენტარები არ იქნება გამოყენებული საქმიანი ან საბაჟო საქმიანობის ან კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის წარსადგენად.
 • თქვენ ამით მაქსვუდს მიანიჭებთ არა ექსკლუზიურ ლიცენზიას გამოიყენოს, გამრავლების, რედაქტირებისა და სხვებისთვის თქვენი ნებისმიერი კომენტარის გამოყენების, რეპროდუცირებისა და რედაქტირების უფლებამოსილება ნებისმიერი და ყველა ფორმით, ფორმატით ან მასმედიით.


ჩვენი შინაარსის ჰიპერბმული

შემდეგი ორგანიზაციები შეიძლება დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებგვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:


 • სამთავრებო სააგენტოები;
 • საძიებო სისტემები;
 • ახალი ამბების ორგანიზაციები;
 • ონლაინ დირექტორიების დისტრიბუტორებმა შეიძლება დაუკავშირონ ჩვენს ვებ – გვერდს იმავე წესით, როგორც ისინი ჰიპერბმულობენ სხვა ჩამოთვლილი ბიზნესის ვებ – გვერდებზე; და
 • სისტემის მასშტაბით აკრედიტირებული ბიზნესი, გარდა არასამეწარმეო ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრებისა და საქველმოქმედო ფონდების მოძიების ჯგუფებისა, რომლებიც შეიძლება არ აკავშირებდნენ ჩვენს ვებ – გვერდს.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიაბათ ჩვენი მთავარი გვერდი, პუბლიკაციები ან ვებ – გვერდის სხვა ინფორმაცია, სანამ ბმული: (ა) არანაირად არ არის მატყუარა; (ბ) არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქციის ან / და მომსახურების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.

ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ და დავამტკიცოთ შემდეგი ტიპის ორგანიზაციების სხვა ბმულების მოთხოვნები:


 • საყოველთაოდ ცნობილი სამომხმარებლო ან / და ბიზნესის ინფორმაციის წყაროები;
 • dot.com სათემო საიტები;
 • ასოციაციები ან საქველმოქმედო ორგანიზაციების სხვა ჯგუფები;
 • ონლაინ დირექტორიების დისტრიბუტორები;
 • ინტერნეტ პორტალები;
 • საბუღალტრო, იურიდიული და საკონსულტაციო ფირმები; და
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სავაჭრო ასოციაციები.
 • ჩვენ დავამტკიცებთ ამ ორგანიზაციების ბმულთა მოთხოვნებს, თუ გადავწყვეტთ, რომ: ა) ეს ბმული არ მოგვცემს არასასურველი თვალსაზრისით საკუთარ თავს ან ჩვენს აკრედიტირებულ ბიზნესს; (ბ) ორგანიზაციას არ აქვს რაიმე უარყოფითი ჩანაწერი ჩვენთან; გ) ჰიპერბმულის ხილვით ჩვენთვის სარგებელი აკომპენსირებს მაქსვუდის არარსებობას; და (დ) ბმული არის ზოგადი რესურსების ინფორმაციის კონტექსტში.


ამ ორგანიზაციებს შეიძლება ბმული ჰქონდეთ ჩვენს მთავარ გვერდზე, სანამ ბმული: (ა) არანაირად არ არის მატყუარა; (ბ) არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქციის ან მომსახურების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) შეესაბამება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.


თუ თქვენ ხართ ერთ – ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ჩამოთვლილია მე –2 პუნქტში და გსურთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ვებ – გვერდს, ამის შესახებ უნდა შეგვატყობინოთ აქ. გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი სახელი, თქვენი ორგანიზაციის სახელი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე თქვენი საიტის URL, იმ URL– ების სია, საიდანაც აპირებთ მიბმას ჩვენს ვებ – გვერდზე, და იმ URL– ების სია ჩვენს საიტზე, რომელთა შესახებ გსურთ. დაელოდეთ პასუხს 2-3 კვირის განმავლობაში.


დამტკიცებულმა ორგანიზაციებმა შეიძლება ჩვენს ვებ – გვერდზე ჰიპერბმულის მიღება შემდეგნაირად გააკეთონ:


 • ჩვენი კომპანიის სახელით; ან
 • რესურსების ერთგვაროვანი ლოკატორის გამოყენებით, რომელსაც უკავშირდება ან
 • ჩვენი ვებსაიტის ნებისმიერი სხვა აღწერილობის გამოყენებასთან დაკავშირებული აზრი აქვს დამაკავშირებელი მხარის საიტის შინაარსის კონტექსტსა და ფორმატში.
 • wog-game ლოგოს ან სხვა ნამუშევრების გამოყენება არ დაიშვება სავაჭრო ნიშნის სალიცენზიო ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში.


iFrames

წინასწარი დამტკიცებისა და წერილობითი ნებართვის გარეშე, თქვენ ვერ შექმნით ჩარჩოებს ჩვენს ვებ – გვერდებზე, რომლებიც რაიმე ფორმით შეცვლის ჩვენი ვებ – გვერდის ვიზუალურ პრეზენტაციას ან გარეგნობას.


შინაარსის პასუხისმგებლობა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით თქვენს მიერ განთავსებულ ვებსაიტზე განთავსებულ შინაარსზე. თქვენ თანახმა ხართ დავიცვათ ყველა პრეტენზია, რომლებიც თქვენს ვებ-გვერდზე იზრდება. არცერთი ბმული (საიტები) არ უნდა გამოჩნდეს ნებისმიერ ვებსაიტზე, რომელიც შეიძლება განიმარტოს, როგორც ცილისმწამებლური, უცენზურო ან კრიმინალური, ან რომელიც არღვევს, სხვაგვარად არღვევს ან მხარს უჭერს მესამე მხარის ნებისმიერი უფლებების დარღვევას ან სხვა დარღვევას.


უფლებების დაცვა

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას მოგთხოვოთ ამოიღოთ ჩვენი ვებსაიტის ყველა ბმული ან რაიმე კონკრეტული ბმული. თქვენ ეთანხმებით, დაუყოვნებლივ წაშალოთ ჩვენი ვებ – გვერდის ყველა ბმული მოთხოვნის შემთხვევაში. ჩვენ ასევე ვიტოვებთ უფლებას, დავაკმაყოფილოთ ეს პირობები და ის გვაკავშირებს პოლიტიკასთან ნებისმიერ დროს. მუდმივად ჩვენი ვებ – გვერდის ბმულით, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებული ხართ დაიცვათ ამ დამაკავშირებელი პირობები და პირობები.


ჩვენი ვებ – გვერდიდან ბმულების ამოღება

თუ ჩვენს ვებ – გვერდზე რაიმე ბმულს იპოვით, რომელიც რაიმე მიზეზით შეურაცხმყოფელია, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და შეგვატყობინოთ. ჩვენ განვიხილავთ თხოვნებს ბმულების ამოღების შესახებ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ვალდებული, გიპასუხოთ პირდაპირ.


ჩვენ არ ვზრუნავთ ამ ვებ – გვერდზე ინფორმაციის სისწორეში, არ ვიძლევით გარანტიას მის სისრულესა და სისწორეზე; ჩვენ არც გვპირდებით, რომ ვებსაიტი ხელმისაწვდომი დარჩება ან ვებგვერდზე განთავსებული მასალა განახლდება.


უარი პასუხისმგებლობაზე

მოქმედი კანონით ნებადართული მაქსიმალური მოცულობით, ჩვენ გამოვრიცხავთ ყველა წარმომადგენლობას, გარანტიას და პირობებს, რომლებიც ეხება ჩვენს ვებ – გვერდს და ამ ვებ – გვერდის გამოყენებას. ამ პასუხისმგებლობაში არაფერია:


 • შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა გარდაცვალების ან პირადი დაზიანების გამო;
 • შეზღუდეთ ან გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი პასუხისმგებლობა თაღლითობის ან თაღლითობის არასწორად წარმოდგენაში;
 • შეზღუდეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება ნებისმიერი ფორმით, რაც დაუშვებელია მოქმედი კანონის შესაბამისად; ან
 • გამორიცხეთ ჩვენი ან თქვენი ნებისმიერი ვალდებულება, რომელიც არ შეიძლება გამოირიცხოს მოქმედი კანონმდებლობით.
 • პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და აკრძალვები, რომლებიც მოცემულია ამ ნაწილში და ამ პასუხისმგებლობის სხვა ნაწილში: (ა) ექვემდებარება წინა პუნქტს; და (ბ) არეგულირებს უარის თქმის საფუძველზე წარმოქმნილ ყველა ვალდებულებას, მათ შორის ხელშეკრულებით გამოწვეულ ვალდებულებებს, დანაშაულის ჩადენისა და სავალდებულო მოვალეობის დარღვევის გამო.


სანამ ვებსაიტი და ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია და მომსახურება უფასოდ იქნება მოწოდებული, ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით რაიმე სახის ზარალის ან დაზიანებისათვის.


V 1.0 by WOG Team

ყურადღება!

გვჭირდება გამოცდილი მოდერატორები.

გადასხვლა

ძიების კრიტერიუმები

სტატისტიკა
TEZO
სიახლეები: 39
კომენტარი: 2
რიდუსი
სიახლეები: 9
კომენტარი: 0
მახარა
სიახლეები: 1
კომენტარი: 0
Vernos1337
სიახლეები: 1
კომენტარი: 0
Lucasaimerles
სიახლეები: 1
კომენტარი: 0


დღეს ჰიტები: 185
გუშინ ჰიტები: 138
სულ ონლაინშია: 1
სტუმრების რაოდენობა : 1 N
ჩატი Online
შეტყობინება არ არის

მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ ჩათში წერა.
ჩვენი სოციალური ქსელები